Основна школа Јован Јовановић Змај

Нови Кнежевац

 

 

 Краља Петра I Карађорђевића 13

 0230 81 305

 osnoviknezevac@mts.rs