Основна школа Јован Јовановић Змај

Нови Кнежевац

 

 

 Краља Петра I Карађорђевића 13

 

 Директор: 064 8491263

 Рачуноводство: 064 8280793

 

 osnoviknezevac@mts.rs