Школски календар

skolski_kalendar_osnovne_skole_20-21.png

Распоред звоњења

 

Нови Кнежевац-нижа одељења

час

Прва смена

Одмор

час

Друга смена

Одмор

 1.

7.30–8.00

5

 1.

10.15–10.45

5

 2.

8.058.35

15

 2.

10.50–11.20

15

Велики одмор- чишћење учионица

         
 3.

8.509.20

5

 3.

11.35–12.05

5

 4.

9.25–9.55

5

 

 

 

 

Српски Крстур и Нови Кнежевац-виша одељења

час

Прва смена

Одмор

час

Друга смена

Одмор

1.

7.30-8.00

5

1.

11.30-12.00

5

2.

8.05-8.35

20

 2.

12.05-12.35

20

Велики одмор- чишћење учионица

3.

8.55-9.25

5

 3.

12.55-13.25

5

4.

9.30-10.00

5

 4.

13.30-14.00

5

5.

10.05-10.35

5

 5.

14.05-14.35

5

 

Српски Крстур (нижа одељења), Банатско Аранђелово (на српском н.ј.), Мајдан, Ђала

час

Нижа одељења

Одмор

час

Виша одељења

Одмор

1.

7.30-8.00

5

1.

7.30-8.00

5

2.

8.05-8.35

20

2.

8.05-8.35

20

Велики одмор- чишћење учионица

3.

8.55-9.25

5

3.

8.55-9.25

5

4.

9.30-10.00

5

4.

9.30-10.00

5

 

 

 

5.

10.05-10.35

5

 

 

Банатско Аранђелово и Нови Кнежевац- на мађарском н.ј.

Час

Друга смена

Одмор

1.

11.30-12.00

5

2.

12.05-12.35

20

Велики одмор- чишћење учионица

3.

12.55-13.25

5

4.

13.30-14.00

5

5.

14.05-14.35

5