НАСТАВНО И НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

 Директор

Зоран Карановић

 

 Помоћници директора

Андријана Божанин

Силвија Домонкош

Бојан Драшковић

 

 Наставници разредне наставе:

Тамара Чикојевић,учитељ, први разред

Александар Гвозденовић, учитељ први разред

Ева Момић, учитељ, први разред

Снежана Бајић, учитељ, први  разред

Рожа Молнар, учитељ први и трећи разред

Љубица Миладинов, учитељ први разред

Вујадин Миладинов, учитељ први и трећи разред

Тркља Јелена , учитељ  други разред

Вишња Колбл, учитељ други разред                                                                                                  Чила Боршош, учитељ други разред

Кристина Калинић, учитељ други разред

Аранка Мађар , учитељ други разред                                                                                            

Жељка Јанчић, учитељ други разред                                                                                                   Тања Недељков, учитељ други и четврти разред                                                                                                      Снежана Закић, учитељ трећег разреда                                                                                                     Владанка Чукуров, учитељ трећег разреда                                                                                             Илдико Пурић, учитељ трећег разреда                                                                                    Маријана Сујић, учитељ, трећег   разреда

Милица Русинац,учитељ, трећег разреда

Бранка Недељков, учитељ, четвртог разреда

Светлана Тамаши Јевтић, учитељ, четвртог разреда

Чила Ваш Сабо, учитељ   четвртог  разреда

Босиљка Бурсаћ, учитељ,  четвртог  разреда

 

Љубица Уторник, учитељ четвртог  разреда

Ана Дворницки-кућна настава

Кристина Баша-кућна настава

 
 

Каролина Чорба-учитељ у специјалном одељењу, трећи разред

Весна Халугин-учитељ у специјалном одељењу, други и четврти разред

 

Анико Сич, учитељ у специјалном одељењу, пети , седми и осми  разред

Мена Тамара, учитељ у специјалном одељењу, осми разред

Предрад Језданов , учитељ у специјалном одељењу, пети , седми и осми  разред

Јелена Шипчић, учитељ у специјалном одељењу,трећи  разред

Богдан Попов, учитељ у специјалном одељењу, шести и седми разред

Јелена Живковић, учитељ у специјалном одељењу други и трећи разред

Златибор Славковић, учитељ у специјалном одељењу, пети, шести и седми разред

Кристина Дишић,учитељ у продуженом боравку

Анико Медве-учитељ у продуженом боравку

 

 

 Наставници предметне наставе:

Драгиња Шипка, српски језик, српски као нематерњи

Душанка Димитров, српски језик, српски као нематерњи

Драгана Шећеров, српски језик, српски као нематерњи

Драгана Колачарић, српски језик

Ивана Сујић, српски језик, српски као нематерњи,  мађарски са елементима нац. културе

 

Гордана Уљаревић, српски као нематерњи

Ливија Абрахам, мађарски језик, мађарски са елементима нац. културе

Силвија Домонкош, мађарски језик

Љубомир Сушић, енглески језик

 
 

Жужана Рус, енглески језик

Дарко Субашић, енглески језик,

Катарина Илкић, енглески језик

Ева Сировица, енглески језик

Анико Кевечек, немачки језик,

Милица Виловски Остојин, немачки језик,

Тинде Лошонц, немачки језик

Никола Блажић, музичка култура

Кристина Баша, музичка култура, техника и технологија

Марија Маринковић, ликовна култура

Игор Савићевић, ликовна култура

Марија Попов, ликовна култура

Златоје Шећеров, историја,

Агота Субашић  Месарош, историја, мађарски са елементима нац. културе

Бојан Драшковић, историја                                                                                       

Јелена Мишковић, географија

Сава Беланчић, географија

Иштван Рафаи, географија

Тинде Грбин Миклош, физика, математика, информатика

Милорад Павлов, физика

Андријана Сивери, хемија и физика

Анико Нађ, хемија и физика

Ласло Домонкош, математика, информатика

Миодраг Дражић, математика

Софија Радмановић, математика

Сања Вукмировић , математика  ( боловање)                                                                                                       Јелена Љубичић , математика( замена)

Ненад Недељковић,информатика

Моника Нађ, математика

Александра Малбашки, биологија

Владимир Мандић, биологија

Катарина Месарош, биологија

Тинде Угри, биологија

Дијана Дражић, физичко и здравствено васпитање

Ненад Ђурин , физичко и здравствено васпитање,

Милан Банов, физичко и здравствено васпитање

Зоран Ђукић, физичко и здравствено васпитање

Ђурица Маћош, техника и технологија, информатика

Данијела Макра, техника и технологија

Ида Недељковић, техника и технологија

Караица Горан, вероучитељ

Душко Кострешевић, вероучитељ

Филип Лагунџин, вероучитељ

Ненад Јовановић, вероучитељ

Атила Месарош, вероучитељ

 

 Административно-финансијско особље

Душанка Јанчић, секретар

Љиљана Лајић, шеф рачуноводства

Јелена Гвозденовић, административно-финансијски радник

Емануела Шереш, административни радник

 

 Стручна служба школе:

Александра Борзаш, педагог

Тамара Шустран, логопед

Станислава Петров (замена), психолог

Бојан Драшковић, психолог

 

Снежана Сабљић, библиотекар

Анико Берец, библиотекар

 

 Помоћно-техничко особље:

Ержебет Бартуш, сервирка

Јована Беланчић, сервирка, чистачица

Симо Бороја, домар, мајстор одржавања,

Ласло Гојан, чистач

Снежана Иванов, чистачица

Емилка Зидарев, чистачица

Мирјана Кијац, чистачица

Лазар Илијин, чистач

Драган Језданов, домар/мајстор одржавања

Марија Јовичин, чистачица

Драгољуб Попов, домар/мајстор одржавања

Милица Миладинов, чистачица

Славица Миладинов, чистачица

Снежана Момић Радаковић, чистачица

Моника Обрадовић, чистачица

Даница Попов, чистачица

Зоран Момић, домар/мајстор одржавања, чистач

Ненад Риђички, чистач

Габор Сивери, чистач, домар/мајстор

Милка Стојисављевић, чистачица

Зоран Сарапа, чистач

Емануела Шереш, чистачица

Отилија Павлов , чистачица

Корнелиа Дукаи,, чистачица

Сузана Попов, чистачица