НАСТАВНО И НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ 2019-2020

 

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ:

Светлана Тамаши Јевтић

 

 

 

ПОМОЋНИЦИ ДИРЕКТОРА:

Андријана Божанин

Силвија Домонкош

Ненад Недељковић

 

 

 

 

НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ:

Андријана Фирић, учитељ, први разред

Љиљана Кнежевић,учитељ, први разред

Ева Момић, учитељ, први разред

Снежана Бајић, учитељ, први и трећи разред

Аранка Мађар, учитељ први, други и трећи разред

Љубица Миладинов, учитељ, први разред

Тамара Кијац, учитељ, први и трећи разред

Вишња Колбл, учитељ други разред

Јелена Тркља, учитељ други разред

Чила Боршош, учитељ други разред

Кристина Калинић, учитељ други разред

Жељка Јанчић, учитељ други разред

Тања Недељков, учитељ други и четврти разред

Снежана Закић, учитељ трећи разред

Владанка Чукуров, учитељ трећи разред

Илдико Пурић, учитељ трећи разред

Александар Гвозденовић, учитељ трећи разред

Рожа Молнар, учитељ трећи и четврти разред

Бранка Недељков, учитељ четвртог разреда

Смиљка Теофанов, учитељ четвртог разреда

Ева Тот, учитељ четвртог разреда

Босиљка Бурсаћ, учитељ четвртог разреда

Љубица Уторник, учитељ четвртог разреда

Чила Ваш Сабо, учитељ у специјалном одељењу, осми разред

Јелена Живковић, учитељ у специјалном одељењу,пети, седми и осми разред

Маријана Сујић, учитељ у специјалном одељењу,осми разред

Вујадин Миладинов, учитељ у специјалном одељењу,четврти разред

Златибор Славковић, учитељ у специјалном одељењу,четврти разред

 

 

 

 

НАСТАВНИК ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ:

Драгиња Шипка, српски језик, српски као нематерњи

Душанка Димитров, српски језик, српски као нематерњи

Ивана Сујић (замена) , српски језик, српски као нематерњи

Сања Величковић (замена), српски језик

Гордана Уљаревић, српски као нематерњи

Ливија Абрахам, мађарски језик

Силвија Домонкош, мађарски језик, српски као нематерњи, мађарски са елементима нац.културе

Љубомир Сушић, енглески језик

Бранислава Вигњевић, енглески језик

Жужана Рус, енглески језик

Дарко Субашић, енглески језик,

Ева Сировица, енглески језик

Анико Кевечек, немачки језик,

Данијел Нађ, немачки језик,

Тинде Лошонц, немачки језик

Владислав Марић, руски језик, географија

Андреа Давид, музичка култура

Кристина Баша, музичка култура, мађарски са елементима нац. културе

Марија Маринковић, ликовна култура

Игор Савићевић, ликовна култура

Златоје Шећеров, историја, ликовна култура

Агота Месарош, историја, мађарски са елементима нац. Културе

Бојан Драшковић, историја

Јелена Аксентијевић, грађанско васпитање

Јелена Мишковић, Географија

Сава Беланчић, географија

Иштван Рафаи, географија

Бојан Студен, физика

Милорад Павлов, физика

Андријана Сивери, хемија и физика

Анико Нађ, хемија и физика

Ласло Домонкош, математика, информатика

Миодраг Дражић, математика

Софија Радмановић, математика

Сања Илијин, математика

Ненад Недељковић, математика и информатика

Моника Нађ, математика

Александра Малбашки, биологија

Ференц Берењи, биологија

Катарина Месарош, биологија

Тинде Угри, биологија

Дора Чонић, домаћинство

Дијана Дражић, физичко васпитање

Ненад Ђурин , физичко васпитање,

Милан Банов, физичко васпитање

Зоран Ђукић, физичко васпитање

Ђурица Маћош, техничко и инф, информатика

Алекс Михок Куцора, техничко и инф, информатика

Данијела Макра, техничко и инф.

Ида Недељковић, техничко и инф.

Радоје Перин, вероучитељ

Бела Мичик, вероучитељ

Душко Кострешевић, вероучитељ

Александар Павловић, вероучитељ

Богдан Јожеф, вероучитељ

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКО ОСОБЉЕ:

Сандра Тролић-шеф рачуноводства

Душанка Јанчић-секретар школе

Љиљана Лајић-административно-финансијски радник

Емануела Шереш-административни радник

 

 

 

СТРУЧНА СЛУЖБА ШКОЛЕ:

Јелена Мишковић, педагог

Тамара Лаушев, логопед

Станислава Петров (замена), психолог

Снежана Сабљић, библиотекар

Бојан Драшковић, библиотекар

Данијела макра, библиотекар

 

 

 

 

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ:

Ержебет Бартуш, сервирка

Јована Беланчић, сервирка, чистачица

Симо Бороја, домар, масјтор одржавања, чистач

Ласло Гојан, чистач

Маргита Декањ, чистач

Емилка Зидарев, чистачица

Мирјана Кијац, чистачица

Лазар Илијин, чистач

Драган Језданов, домар/мајстор одржавања

Марија Јовичин, чистачица

Јоца Ловадинов, домар/мајтор одржавања

Милица Миладинов, чистачица

Славица Миладинов, чистачица

Снежана Момић Радаковић, чистачица

Моника Обрадовић, чистачица

Даница Попов, чистачица

Радован Радаковић, домар/мајстор одржавања, чистач

Ненад Риђички, чистач

Габор Сивери, чистач

Вера Угри, чистачица

Драган Цветковић, домар/мајстор одржавања

Емануела Шереш, чистачица

Отилија Павлов (замена), чистачица

Андреа Урошев(замена), чистачица