Савети родитеља за школску 2020/2021

Нови Кнежевац

Разред

Презиме и име родитеља

I/1

Миланов Илија

I/2

Савин Јасмина

I/3

Карл Агнеш

II/1

Лукачи Марија

II/2

Слађана Татић

II/3

Барна Дона Таис

III/1

Соња Бикић Рајић

III/2

Рице Ивана

III/3

Детари Норберт

IV/1

Содић Гордана

IV/2

Скајовски Верица

IV/3

Конц Ђерђ

V/1

Лазић Хелга

V/2

Игњатов Марија

V/3

Пап Моника

VI/1

Свирчев Смиљка

VI/2

Јегдић Лидија

V/3

Детари Жужана

VII/1

Попов Данка

VII/2

Олушки Јасмина

VII/3

Цукор Пирошка

VII/4

Максимов Синиша

VIII/1

Беланчић Ивана

VIII/2

Голубовић Леринц Нинослава

VIII/3

Чонка Корнелиа

 

Банатско Аранђелово

Разред

Презиме и име родитеља

I/4

Радић Марија

II/4- IV/4

Вуцеља Симеуна

III/4

Туро Марија

II- III- IV/5

Михок Силвиа

IV/8

Вајда Изабела

V/4

Mоника Цветићанин

V/5

Абрахам Анет

VI/4

Поповић Мирјана

VI/5

Сорчик Мелинда

VII/5

Трифуновић Ксенија

VII/6

Хејбергер Рената

VIII/4

Павловић Драгица

VIII/5

Младеновски Розалиа

Спец.

Петровић Косана

 

Српски Крстур и Ђала

Разред

Презиме и име родитеља

I/5

Угри Декањ Ержебет

II/6

Петровић Јелена

III/6

Новосолева Олена

IV/6

Анико Јовановић

V/7

Јабланов Нада

VI/6

Силвија Агоштон

VII/7

Станчић Душко

VII/8

Нашигаћин Марија

VIII/6

Босанац Бојана

VIII/7

Јегрешки Душица

сп

Петровић Катица

I/7-III/7 ђ

Беланчић Јована

II/7-IV/7 ђ

Беланчић Катарина