Стручни тим за инклузивно образовање за школску  2023/24. годину чине:

1.      Зоран Карановић - директор

2.      Љубица Уторник - проф. разредне наставе

3.      Ева Момић - проф. разредне наставе

4.      Босиљка Бурсаћ - проф.разредне наставе

5.      Предраг Језданов - наставник у специјалном одељењу

6.      Драгана Колачарић -проф. српског језика и књижевности

7.      Златибор Славковић - наставник у специјалном одељењу

8.      Софија Радмановић -проф. математике

9.      Љубомир Сушић - проф. енглеског језика

10.   Тамара Шустран - стручни сарадник логопед

11.   Станислава Петров - стручни сарадник психолог

12.   Александра Борзаш - стручни сарадник психолог

13.   Сања Перлић- представник родитеља

 

 

Стручни тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања за школску 2023/24. годину, чине:

1.      Зоран Карановић – директор

2.      Андријана Божанин – пом. директора

3.      Силвија Домонкош - пом. директора

4.      Бојан Драшковић -  пом. директора

5.      Данијела Макра – проф. технике и технологије

6.      Ненад Ђурин - проф. физичког и здравственог васпитања

7.      Дијана Дражић – проф. физичког и здравственог васпитања

8.      Чила Ваш Сабо – проф. разредне наставе

9.      Снежана Бајић - проф. разредне наставе

10.   Богдан Попов - наставник у специјалном одељењу

11.   Станислава Петров – стручни сарадник психолог

12.   Александра Борзаш - стручни сарадник психолог

13.   Тамара Шустран - стручни сарадник логопед

 


 

Стручни актив за развојно планирање за школску  2023/24. годину чине:

1.      Зоран Карановић – директор

2.      Илдико Пурић – проф. разредне наставе

3.      Тања Недељков – проф. разредне наставе

4.      Ева Сировица – проф. енглеског језика

5.      Вишња Колбл - проф. разредне наставе

6.      Кристина Калинић - проф. разредне наставе

7.      Бранка Недељков - проф. разредне наставе

8.      Љубица Миладинов - проф. разредне наставе

9.      Снежана Закић - проф. разредне наставе

10.   Светлана Тамаши Јевтић - проф. разредне наставе

11.   Тамара Шустран - стручни сарадник логопед

12.   Станислава Петров – стручни сарадник психолог

13.   Милана Белеслин - Представник Савета родитеља

14.   Никола Мијатов - Представник УП

15.   Недељко Кришанов-представник лок. самоуправе

 

Стручни тим за самовредновање рада школе за школску 2023/24. годину:

1.      Зоран Карановић – директор

2.      Андријана Божанин – помоћник директора

3.      Силвија Домонкош - пом. директора

4.      Бојан Драшковић -  пом. директора

5.      Ненад Недељковић – проф. информатике и рачунарства

6.      Тинде Лошонц – проф. немачког језика

7.      Јелена Мишковић – проф. географије

8.      Милица Русинац - проф. разредне наставе

9.      Маријана Сујић - проф. разредне наставе

10.   Станислава Петров -  стручни сарадник психолог

11.   Тамара Шустран - стручни сарадник логопед

12.   Александра Борзаш - стручни сарадник психолог

13.   Габриела Ромхањи - представник лок. самоуправе

14.   Јован Станимиров- Представник УП

15.   Сандра Тролић – Представник Савета родитеља

 

Стручни aктив за развој школског програма за школску  2023/24. годину

1.      Зоран Карановић – директор

2.     Станислава Петров - стручни сарадник психолог

3.     Јелена Тркља – проф. разредне наставе

4.     Чила Боршош -проф. разредне наставе

5.     Анико Кевечек -проф. немачког језика

6.     Кристина Баша - проф. музичке културе

7.     Александар Гвозденовић - проф.разредне наставе

8.     Александра Малбашки – проф. биологије

9.     Ливија Абрахам – проф. мађарског језика

10.  Марија Маринковић – проф. ликовне културе

 

 

 

 

 

Тим за професионални развој за школску  2023/24. годину:

1.      Андријана Божанин – директор

2.      Ђурица Маћош - проф. технике и технологије

3.      Андријана Сивери - проф. хемије

4.      Гордана Уљаревић-проф. српског као нем.

5.      Драгиња Шипка – проф. српског језика и књижевности

6.      Милан Банов – проф. физичко и здравственог васпитања

7.      Владанка Чукуров – проф. разредне наставе

8.      Тамара Шустран - стручни сарадник логопед

9.      Станислава Петров - стручни сарадник психолог

 

Тим за вођење школског сајта у школској 2023/24. години:

1.     Андријана Божанин - пом. директора

2.     Милорад Павлов - проф. физике

3.     Тамара Чикојевић - проф. разредне наставе

4.     Агота Субашић Месарош – проф. историје

5.     Анико Берец - библиотекар

6.     Јелена Живковић-наставник у специјалном одељењу

7.      Анико Сич - наставник у специјалном одељењу

8.      Вујадин Миладинов- учитељ

9.      Јелена Шипчић - наставник у специјалном одељењу

10.   Тамара Мена - наставник у специјалном одељењу

 

 

Тим за вођење летописа школе у школској 2023/24. години:

1.     Андријана Божанин -  помоћник директора

2.     Ивана Сујић – проф. српског језика и књижевности

3.     Снежана Сабљић - библиотекар

4.     Весна Халугин - наставник у специјалном одељењу

5.     Емануела Шереш - административни радник

 

 

Тим за професионалну орјентацију  у школској 2023/24. години:

1.      Александра Борзаш – стручни сарадник психолог

2.      Дарко Субашић – проф. енглеског језика

3.      Драгиња Шипка – проф. српског језика и књижевности

4.      Тинде Угри – проф. биологије

5.      Миодраг Дражић – проф. математике

6.      Моника Нађ - проф. математике

7.      Катарина Илкић – проф. енглеског језика

 

Тим за обезбеђење и унапређење квалитета рада установе у школској 2023/24. години:

1.        Зоран Карановић – директор

2.      Андријана Божанин - пом. директора

3.      Силвија Домонкош - пом. директора

4.      Бојан Драшковић - пом. директора

5.      Тамара Шустран - стручни сарадник логопед

6.      Станислава Петров - стручни сарадник психолог

7.      Александра Борзаш – стручни сарадник психолог

8.      Лука Шегрт- Представник УП

9.      Јасмина Савин – Представник Савета родитеља

 

Тим за развој међупредметних компетенција у  школској 2023/24. години

1.        Зоран Карановић – директор

2.      Андријана Божанин - пом. директора

3.      Александра Борзаш - ПП служба

4.      Сава Беланчић - проф. географије

5.      Ида Недељковић – проф.технике и технологије

6.      Ласло Домонкош – проф. математике

7.      Катарина Месарош – проф. биологије

8.      Душанка Димитров – проф. српског  језика

9.      Силвија Домонкош – проф. мађарског  језика

10.   Анико Нађ – проф. хемије

11.   Жужана Рус – проф. енглеског језика

12.   Златоје Шећеров – проф. историје

13.   Драгана Шећеров - проф. српског језика и књижевности

14.   Јован Шуша - Представник УП