Пројекат набавке бесплатних уџбеника за 24/25. годину


Andrijana Bozanin

08-04-2024

 

Министарство просвете на основу одлуке Владе Републике Србије од 26.3.2024. године и за школску 2024/25. годину планира да набави бесплатне уџбенике за ученике основних школа.

ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИKЕ ИМАЈУ СЛЕДЕЋЕ KАТЕГОРИЈЕ:

1. ученици из материјално/социјално угрожених породица ( примаоци новчане социјалне помоћи)

2. ученици који наставу похађају по индивидуално образовном плану, укључујући ИОП1, ИОП2 и ИОП3

3. ученици са сметњама у развоју  и инвалидитетом, који наставу похађају по индивидуално образовном плану, а потребни су им прилагођени удзбеници ( увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат)

4. ученици из породица у којима је троје и/или више деце у систему образовања и васпитања, стим да наведено право остварују само ученици основне школе. Уколико основну школу похађа више деце из породице које остварују право по овом критеријуму, уџбенике добија дете/деца која су прво почела да стичу основно образовање и васпитање, без обзира на редослед рођења. Рецимо уколико породица има троје деце, једно у средњој школи и двоје у основној, бесплатне уџбенике добија старије дете у основној школи, а ако су сво троје деце у основној, бесплатне уџбенике сада добија најстарије од троје деце ) НОВО

5. ученицима из породица у којима је носилац родитељске бриге само један родитељ ( уколико је један родитељ преминуо или је непознат) НОВО

6. ученицима који болују од ретке болести НОВО

7. ученици који остварују праву на туђу негу и помоћ НОВО

8.ученици првог и другог разреда који су глуви и треба им прилагођен удзбеник у електронском формату на српском знаковном језику

Докази о испуњености услова за поједине категорије:

1. решење о остваривању права на новчану социјалну помоћ ( битно је оверити у центру за социјални рад да важи на дан када нам предају решење)
2. школа има потребну документацију
4. потврда из средње школе / факултета . За ученике из основне школе не треба потврда, само навести који разред похађају.
5. решење којим се утврђује својство родитеља, односно умрли лист за другог родитеља
6. извештај лекара специјалисте
7. решење којим се утврђује наведено право


АKО УЧЕНИK ОСТВАРУЈЕ ПРАВО ПО ВИШЕ ОСНОВА, ПОДАЦИ СЕ УНОСЕ САМО НА ОСНОВУ ЈЕДНОГ KРИТЕРИЈУМА.

АKО УЧЕНИK ОСТВАРУЈЕ ПРАВО ПО ВИШЕ ОСНОВА, А ЈЕДАН ОД ЊИХ ЈЕ ПОХАЂАЊЕ НАСТАВЕ ПО ИНДИВИДУАЛНО ОБРАЗОВНОМ, УВОДИ СЕ ПО ТОМ КРИТЕРИЈУМУ.

РОК ЗА ПРЕДАЈУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈЕ 15.4.2024. ГОДИНЕ.

За сва питања и недоумице стојимо Вам на располагању.

Ваша основна школа